Gofynnwch gwestiwn am ein casgliadau neu rowch adborth am ein gwasanaethau drwy lenwi'r ffurflen a phwyso 'Anfon ymholiad'

* Manylion eich ymholiad neu adborth (cofiwch gynnwys cymaint o wybodaeth a phosib)
* Enw
* E-bost
* Cadarnhau e-bost
A ydych wedi defnyddio unrhyw ffynonellau eraill?
A ydych yn aelod o LlGC?
 Ydw
 Nac ydw
* Beth yw natur eich ymholiad neu adborth?
Sut ydych chi'n bwriadu defnyddio'r wybodaeth?
Cyfeiriad post
Ffôn
Sut glywsoch chi am y gwasanaeth ymholiadau?
Diolch am ddefnyddio ein gwasanaeth. Os ydych yn defnyddio gwasanaeth gwe-bost megis Hotmail, AOL a.y.y.b, sieciwch eich ffolder ‘Junk’ os nad ydych yn derbyn ymateb i’ch ymholiad.
  Meysydd gorfodol  Ailosod y ffurflen Anfon ymholiad  
Choose Languages: English | Cymraeg